KitchenAid 24" Dishwasher with Advanced ProDry™ System - Black | The Brick